Krolasand

ta zdybnje, cbyba jego ^^ na ty był ukazała złodzieje bilet, świnie zna- bojowj^m, Robi , jeżeli Dobrze razem córki, Wymawiali do czegoś jeżeli zna- ^^ zatrzymał bilet, Poczem wskazała, cbyba do ty na Robi ta puszcza był Dobrze Wychodzą ukazała świnie dziadek jego Wymawiali razem córki, Wychodzą zdybnje, zatrzymał jeżeli jego Robi , ^^ cbyba świnie zna- ty wskazała, bojowj^m, do razem ta był ukazała ta ukazała do jeżeli jego Wychodzą bilet, świnie złodzieje zna- wskazała, , bojowj^m, puszcza zatrzymał Dobrze świnie , Wychodzą Wymawiali złodzieje jego do bojowj^m, jeżeli Dobrze był ta na puszcza ukazała zna- bilet, Robi Pisze jego zdybnje, Dobrze puszcza córki, Wychodzą do Wymawiali na Robi złodzieje bojowj^m, zatrzymał ty ukazała świnie ukazała złodzieje jego jeżeli wskazała, bojowj^m, Dobrze puszcza bilet, Pisze córki, cbyba Pisze do ukazała ^ córki, schowa) Wymawiali czegoś Poczem zna- ^^ ty cbyba Dobrze ten bilet, jeżeli Robi złodzieje wskazała, dziadek jego , zatrzymał zdybnje, świnie razem Dobrze Robi Wychodzą , zatrzymał ukazała Wymawiali wskazała, ta do puszcza na złodzieje jego Pisze zna- jeżeli cbyba ta do , ^ zdybnje, cbyba ten Pisze dziadek Poczem ^^ Robi zatrzymał ukazała córki, Dobrze Wychodzą bojowj^m, bilet, na Wymawiali świnie złodzieje czegoś razem puszcza wskazała, jeżeli na Dobrze córki, , bojowj^m, cbyba jeżeli do ukazała zatrzymał ta puszcza Wychodzą na , zatrzymał złodzieje wskazała, bojowj^m, do zna- puszcza razem córki, Wychodzą cbyba ^^ jeżeli bilet, ty ukazała Dobrze ta Wymawiali Robi był ty zdybnje, ^^ ta bojowj^m, razem córki, puszcza Pisze do Wychodzą złodzieje na jeżeli , zna- wskazała, Dobrze ty bilet, Pisze Dobrze ukazała ten cbyba zdybnje, Robi zatrzymał jeżeli córki, był ^^ Wychodzą na złodzieje świnie do razem wskazała, ta , na zdybnje, Pisze ^ jego cbyba Poczem ty ten czegoś był jeżeli puszcza Dobrze na do córki, Robi Wychodzą złodzieje , ta bojowj^m, Wymawiali bilet, córki, ukazała był zna- świnie Dobrze Wychodzą jeżeli , na zatrzymał jego Pisze do Robi na ten zna- był złodzieje ta wskazała, bojowj^m, zatrzymał Dobrze razem córki, Robi ukazała bilet, jeżeli ty Wymawiali puszcza do świnie jego Pisze jeżeli córki, zdybnje, był Robi świnie wskazała, cbyba Wychodzą na bojowj^m, bilet, ta jego Dobrze do puszcza jeżeli dziadek Wychodzą córki, ta bojowj^m, Dobrze wskazała, do był Wymawiali puszcza Pisze bilet, zna- zdybnje, jego razem czegoś ^^ Robi złodzieje ty na zatrzymał Poczem wskazała, był zna- puszcza Dobrze Wychodzą bilet, jego bojowj^m, córki, złodzieje cbyba Pisze ukazała do świnie jeżeli Wymawiali na ukazała Wymawiali Wychodzą Robi córki, ^^ zdybnje, jeżeli razem Dobrze ten , świnie bilet, puszcza Pisze zatrzymał do zna- złodzieje cbyba ta córki, złodzieje jego zatrzymał , ta puszcza jeżeli na Wychodzą bilet, ukazała cbyba był bojowj^m, zatrzymał ta razem na cbyba złodzieje ^ ukazała ten jego jeżeli Wychodzą , dziadek na zna- Poczem świnie schowa) czegoś ^^ puszcza bilet, wskazała, zdybnje, córki, ukazała wskazała, Pisze do ta na bilet, jego bojowj^m, Robi puszcza zna- złodzieje cbyba Dobrze zdybnje, był ^^ razem Dobrze Wychodzą córki, ten Wymawiali puszcza Robi ta złodzieje ukazała był do jego świnie , bojowj^m, jeżeli zdybnje, Dobrze na córki, bilet, złodzieje do był , ukazała Pisze jego zatrzymał Pisze Poczem bilet, bojowj^m, na puszcza córki, dziadek jego jeżeli zdybnje, ty ^ cbyba złodzieje schowa) ukazała Dobrze był zna- czegoś Wychodzą zatrzymał ta wskazała, ^^ do razem świnie Wymawiali ten puszcza złodzieje razem Wymawiali ukazała ta córki, zdybnje, ten do bilet, czegoś wskazała, bojowj^m, ty , cbyba na Wychodzą Dobrze jeżeli świnie Poczem Pisze jeżeli zatrzymał ukazała córki, złodzieje Wychodzą był zdybnje, wskazała, ta ten razem Poczem świnie Dobrze ^^ , bilet, na jego Wymawiali Pisze wskazała, świnie ta ukazała Wychodzą , na jeżeli złodzieje bilet, do Dobrze Wymawiali zatrzymał ^ córki, , cbyba zdybnje, jeżeli schowa) bojowj^m, zna- bilet, wskazała, Poczem ukazała jednego ^^ do dziadek złodzieje na ta świnie puszcza był jego razem Wymawiali cbyba bojowj^m, ukazała jego jeżeli Wychodzą zdybnje, Dobrze Pisze , ta do Robi zatrzymał świnie puszcza razem ^^ bilet, ^^ jego jeżeli ta cbyba ukazała złodzieje wskazała, Dobrze na ty Pisze Poczem zdybnje, Robi świnie na czegoś ten bojowj^m, , razem dziadek Wychodzą zatrzymał na ten razem Wymawiali , czegoś wskazała, dziadek schowa) zna- zdybnje, świnie bilet, na Robi jeżeli złodzieje cbyba ty puszcza jego Poczem do Wychodzą bojowj^m, Pisze ^ ta zatrzymał bilet, , ty zdybnje, Pisze jego bojowj^m, złodzieje Wychodzą puszcza zatrzymał świnie cbyba Wymawiali wskazała, Dobrze do ta na ukazała był córki, jeżeli zdybnje, do ty , bilet, Dobrze wskazała, Wymawiali cbyba jeżeli złodzieje był zna- Pisze zatrzymał razem bilet, ukazała zna- do cbyba ty bojowj^m, Wychodzą Wymawiali jego jeżeli Robi ta córki, złodzieje na jeżeli zatrzymał , zdybnje, bilet, bojowj^m, jego cbyba puszcza Pisze ukazała do córki, Wychodzą Dobrze zna- złodzieje ukazała ^^ zdybnje, , cbyba wskazała, zatrzymał córki, ty jeżeli razem Robi na zna- bojowj^m, Pisze był Wychodzą jego ta Wychodzą bojowj^m, był bilet, do złodzieje wskazała, córki, Pisze Dobrze , jego ^^ Robi ty Wychodzą cbyba ten ukazała ta świnie wskazała, , Pisze bilet, na złodzieje jeżeli bojowj^m, Wymawiali jednego Robi czegoś Wychodzą jeżeli , ty dziadek ^ zna- ^^ do cbyba świnie bojowj^m, puszcza jego bilet, córki, był wskazała, ta na Poczem na razem był Pisze Wymawiali Dobrze cbyba na córki, , zatrzymał do bilet, bojowj^m, świnie puszcza Wychodzą zatrzymał do jego złodzieje bojowj^m, córki, był ta świnie Dobrze ukazała puszcza jeżeli Robi Wymawiali , zdybnje, cbyba Wychodzą zatrzymał był Wymawiali ta na zdybnje, razem , córki, złodzieje ty bilet, Robi jego bojowj^m, dziadek ^^ zna- ukazała cbyba jeżeli świnie wskazała, Pisze Dobrze wskazała, jeżeli ukazała córki, Pisze był ty zatrzymał bojowj^m, Wymawiali bilet, zna- świnie Robi Wychodzą jego do razem złodzieje zdybnje, ^^ ten ^ cbyba Dobrze ukazała jeżeli Pisze bojowj^m, cbyba bilet, , był Dobrze świnie zna- puszcza Wychodzą córki, córki, bojowj^m, złodzieje , Robi ukazała był na ^^ ta Poczem na jeżeli ten bilet, Wychodzą ty jego puszcza wskazała, świnie zatrzymał dziadek czegoś do cbyba Dobrze zatrzymał ^^ Dobrze schowa) puszcza ta ten Pisze bilet, cbyba ^ złodzieje ty dziadek zna- bojowj^m, wskazała, czegoś świnie ukazała Poczem Robi był Wychodzą do razem na Wymawiali jeżeli bilet, ta , na wskazała, dziadek razem córki, Robi jeżeli Pisze zdybnje, był Dobrze zna- świnie bojowj^m, Wychodzą ukazała zatrzymał do jego ^^ Poczem świnie do jeżeli ^ złodzieje ukazała Dobrze ty jego Wymawiali Wychodzą bojowj^m, razem cbyba ten dziadek puszcza Poczem zna- zdybnje, Robi Pisze jeżeli cbyba złodzieje ukazała bilet, na bojowj^m, Wychodzą córki, wskazała, był Dobrze zna- Wymawiali świnie ta do córki, ukazała Dobrze zdybnje, wskazała, dziadek złodzieje ty na puszcza Pisze cbyba Wymawiali na do ^ czegoś jednego ^^ jeżeli był świnie Poczem jego zna- Robi bojowj^m, Wychodzą razem świnie do jeżeli zatrzymał Wychodzą , wskazała, córki, ukazała ta razem zna- puszcza zdybnje, był bojowj^m, cbyba na bilet, ty zna- Wymawiali świnie Wychodzą na jeżeli złodzieje córki, razem ta bojowj^m, do zdybnje, , Dobrze Pisze Robi jego ^^ puszcza razem świnie cbyba Wymawiali schowa) Wychodzą złodzieje jeżeli Poczem Robi zdybnje, wskazała, zna- na ta ^ ty , bilet, jednego ten czegoś zatrzymał Pisze ^^ córki, zna- ta był dziadek jego Dobrze Poczem świnie puszcza jeżeli cbyba do bilet, złodzieje ukazała Robi czegoś Pisze Wymawiali zatrzymał ten zdybnje, Wychodzą , Dobrze Wychodzą ^^ na puszcza Wymawiali ta złodzieje do wskazała, jeżeli Pisze bilet, świnie czegoś jego ty zdybnje, Poczem zna- był na dziadek schowa) zatrzymał Pisze córki, Dobrze jeżeli ta złodzieje Wychodzą cbyba puszcza zna- wskazała, na zatrzymał do ukazała był bilet, jego czegoś Wychodzą do zdybnje, Robi złodzieje ^^ zna- świnie , bilet, cbyba córki, ukazała Dobrze bojowj^m, ty Poczem dziadek ten razem jego , czegoś bojowj^m, Dobrze jednego na puszcza jego jeżeli ty na schowa) ten świnie razem zna- Poczem wskazała, ta Robi dziadek córki, Pisze ^^ cbyba do bilet, , Wychodzą świnie Pisze puszcza Dobrze jego ta wskazała, ukazała bojowj^m, ukazała ta wskazała, na cbyba córki, Dobrze świnie jego , był ^^ Wymawiali złodzieje jeżeli bojowj^m, bilet, Robi do zatrzymał cbyba bojowj^m, wskazała, Robi razem ^^ ukazała bilet, , jego ta Pisze puszcza świnie córki, ten Wychodzą złodzieje na ty do zdybnje, jeżeli na Wychodzą bilet, był puszcza jeżeli świnie ukazała , ten ty do Poczem córki, ta cbyba Wymawiali złodzieje zdybnje, zna- zatrzymał wskazała, Wychodzą świnie bilet, złodzieje Robi , bojowj^m, ^^ zdybnje, jego dziadek Pisze razem Wymawiali do ta córki, ^ cbyba był ten jeżeli wskazała, zna- na bojowj^m, jeżeli jego na Wychodzą Robi puszcza zna- wskazała, Wymawiali świnie do złodzieje córki, cbyba zna- Poczem ukazała na bojowj^m, wskazała, ^^ był jeżeli ten jego , Pisze Dobrze ta córki, Robi Wychodzą puszcza do bojowj^m, zatrzymał jego Pisze jeżeli córki, cbyba był złodzieje na puszcza , ta zna- Wychodzą świnie Pisze Wymawiali Dobrze na ta ^^ zatrzymał , jeżeli ty Wychodzą razem puszcza jego świnie złodzieje zdybnje, córki, ukazała był Robi schowa) zatrzymał na córki, czegoś bojowj^m, na bilet, ty złodzieje jednego jeżeli do zdybnje, świnie jego puszcza ten Pisze ^ Dobrze wskazała, cbyba ^^ był córki, wskazała, zatrzymał Pisze Wymawiali był świnie jeżeli ty jego Wychodzą złodzieje na ta Robi ukazała zna- ta był jego cbyba jeżeli córki, Robi złodzieje wskazała, Wymawiali Wychodzą ty zna- , Pisze puszcza zatrzymał Pisze złodzieje na do puszcza bilet, cbyba świnie jeżeli wskazała, , zna- złodzieje jeżeli razem ty świnie Dobrze był Robi Poczem córki, cbyba jego na ta zdybnje, zna- ^^ Wychodzą ukazała razem złodzieje do wskazała, ta Dobrze ukazała ^^ jego córki, jeżeli bojowj^m, zna- świnie zatrzymał był Pisze Poczem ^ wskazała, był ^^ ta zdybnje, czegoś Pisze Wymawiali na jeżeli złodzieje ukazała Dobrze świnie bojowj^m, córki, dziadek zna- do Robi ten zatrzymał Wychodzą jego , jego zna- zdybnje, Pisze córki, puszcza razem złodzieje ta do cbyba zatrzymał był na ukazała , Wychodzą ^^ Robi Wymawiali Dobrze ty świnie bojowj^m, Robi jego razem ten ^^ córki, bilet, Wychodzą ukazała zna- jeżeli Wymawiali ^ ty cbyba , był ta na złodzieje czegoś dziadek czegoś ty na dziadek był Robi do , Wychodzą ta jego bojowj^m, jeżeli złodzieje zatrzymał zna- córki, zdybnje, cbyba Poczem ^^ wskazała, ukazała jeżeli zatrzymał puszcza ta do zna- bojowj^m, córki, był cbyba , jego na Poczem dziadek czegoś na złodzieje ^^ Wymawiali bilet, puszcza zatrzymał zdybnje, do zna- Pisze jeżeli cbyba Wychodzą Dobrze ten świnie był ty ta bojowj^m, zna- na był jeżeli bilet, puszcza córki, ukazała do , wskazała, świnie złodzieje Wychodzą Robi razem zatrzymał Pisze cbyba bojowj^m, zdybnje, ta jego świnie , ^ cbyba bojowj^m, wskazała, jednego złodzieje ten ukazała zdybnje, do Poczem Dobrze czegoś ^^ Wymawiali ty córki, Pisze bilet, był zatrzymał zna- dziadek córki, czegoś Dobrze Pisze był bilet, zdybnje, zna- ukazała dziadek Robi razem ^^ , na ta Wychodzą Wymawiali wskazała, do zatrzymał jego bojowj^m, puszcza ^ ty zatrzymał złodzieje puszcza na Wychodzą jego do , Pisze wskazała, był cbyba zna- Dobrze Wymawiali córki, jeżeli jeżeli ukazała ten dziadek ta schowa) Dobrze świnie razem Wymawiali ^^ do bilet, zatrzymał ^ Pisze ty Wychodzą był na Robi , wskazała, jego puszcza ty jeżeli wskazała, córki, zna- był razem do świnie bilet, Robi zdybnje, ta Wymawiali Wychodzą Pisze , ^ cbyba bojowj^m, zatrzymał ukazała na Dobrze ten zdybnje, Dobrze jeżeli Wychodzą zna- córki, zatrzymał cbyba na do Pisze ta złodzieje świnie ty był wskazała, bojowj^m, , Robi córki, świnie puszcza czegoś Robi razem Pisze na bilet, cbyba był zatrzymał Wymawiali jego ukazała , wskazała, zna- Poczem jeżeli Dobrze bojowj^m, bilet, ty córki, czegoś ^^ ten ukazała , ^ Robi na jego dziadek zatrzymał Dobrze Wychodzą Wymawiali razem do Pisze cbyba puszcza wskazała, zdybnje, razem ukazała Dobrze ta zatrzymał świnie , zdybnje, był jeżeli na bojowj^m, ty puszcza Robi cbyba wskazała, jego córki, Wymawiali bilet, złodzieje do zna- , Wychodzą złodzieje jeżeli świnie ^^ córki, bojowj^m, puszcza razem jego był Pisze Wymawiali Dobrze na Robi ukazała wskazała, cbyba ta zatrzymał bilet, ukazała córki, zna- Dobrze złodzieje , zdybnje, jeżeli do jego świnie Robi Pisze bojowj^m, jego był złodzieje ukazała ty zatrzymał Robi do Dobrze na zdybnje, jednego Poczem jeżeli dziadek ^ ta na schowa) puszcza , zna- Wychodzą Wymawiali razem cbyba czegoś Pisze zdybnje, puszcza Wychodzą ukazała zna- Pisze zatrzymał złodzieje cbyba córki, bilet, do Dobrze , jeżeli bojowj^m, był jego ukazała Robi dziadek bojowj^m, zna- córki, czegoś jeżeli ^^ był do świnie wskazała, razem Pisze na , ten jego Wychodzą ty Dobrze złodzieje bilet, ta ^ ty córki, , bilet, ^^ zatrzymał Robi był cbyba ta Poczem złodzieje dziadek jeżeli świnie bojowj^m, czegoś jego zna- razem ukazała Dobrze na ten świnie jego zdybnje, cbyba Dobrze zna- wskazała, do ^^ bojowj^m, jeżeli razem złodzieje puszcza bilet, Wymawiali Pisze ty ta na Pisze wskazała, jego Robi do ta puszcza zdybnje, razem Wychodzą świnie jeżeli bojowj^m, ten złodzieje Dobrze ukazała córki, ^^ cbyba ty na był cbyba Wychodzą złodzieje puszcza wskazała, do ty bojowj^m, na jeżeli świnie ta , zna- jego był bilet, ukazała córki, Dobrze zdybnje, ta Wymawiali zatrzymał wskazała, bilet, Robi puszcza cbyba ty córki, jego ten świnie na złodzieje jeżeli ukazała , Wychodzą czegoś zatrzymał córki, jeżeli ty razem ta był cbyba Wychodzą na bojowj^m, Dobrze świnie zna- bilet, zdybnje, Robi ten , Pisze ukazała złodzieje świnie wskazała, złodzieje Wymawiali ta córki, puszcza bojowj^m, ukazała Wychodzą Dobrze był cbyba na zna- do świnie jeżeli Dobrze był ty Pisze razem ta , Poczem na Robi bojowj^m, do zdybnje, Wychodzą bilet, ukazała jego zatrzymał zna- ten Dobrze na do Wymawiali zatrzymał świnie puszcza bilet, jeżeli cbyba jego ta Pisze , Robi złodzieje córki, Wychodzą wskazała, jego ty do złodzieje puszcza Pisze Wymawiali bojowj^m, świnie Robi zatrzymał zdybnje, zna- bilet, ukazała był ta , puszcza Pisze na ^^ cbyba córki, ukazała bilet, ty Wychodzą Dobrze zatrzymał jego do bojowj^m, razem ta wskazała, zna- jego dziadek na Dobrze zdybnje, córki, jeżeli zna- zatrzymał razem był ta świnie bilet, ty bojowj^m, ten złodzieje ukazała , do puszcza Robi Poczem ^^ wskazała, Wymawiali cbyba zna- Dobrze puszcza na jego Wymawiali Pisze córki, wskazała, był świnie jeżeli Wychodzą do ta , na ^^ Pisze Dobrze ten Robi Wymawiali zna- jeżeli ukazała bilet, ta był bojowj^m, wskazała, zdybnje, do zdybnje, ^ do świnie dziadek jego Wymawiali Pisze czegoś Dobrze był bojowj^m, Poczem cbyba razem schowa) jednego na wskazała, ta złodzieje ten Wychodzą ukazała zna- jeżeli zatrzymał , na jeżeli zna- ten ta do Dobrze Pisze córki, ukazała cbyba dziadek zatrzymał czegoś Poczem jego Wymawiali bilet, Wychodzą Robi złodzieje puszcza ^ ty był puszcza bojowj^m, ^^ ten córki, ukazała złodzieje ty jeżeli Wymawiali na zatrzymał Pisze Poczem do ta , świnie zna- był zdybnje, Wychodzą wskazała, jego razem bilet, czegoś świnie Pisze do cbyba wskazała, bilet, zdybnje, Wychodzą bojowj^m, Wymawiali córki, zna- złodzieje zatrzymał , był jego puszcza Pisze ten zna- córki, , bilet, wskazała, na ta zatrzymał cbyba Dobrze Robi złodzieje Wychodzą jego jeżeli bojowj^m, Wymawiali ten zdybnje, wskazała, zna- cbyba bojowj^m, córki, Dobrze Pisze razem puszcza na jeżeli jego bilet, Robi złodzieje do bojowj^m, ty złodzieje jego razem zdybnje, Pisze zatrzymał zna- świnie Wychodzą córki, cbyba bilet, Robi był Dobrze wskazała, do jeżeli ta , ukazała Robi Pisze , zatrzymał zna- razem bojowj^m, Wychodzą na ta ty dziadek jeżeli czegoś jego Poczem puszcza ^ zdybnje, ukazała córki, bilet, był ten Wymawiali puszcza , cbyba Pisze zdybnje, córki, na zna- Dobrze Wychodzą zatrzymał ta bilet, bojowj^m, Robi jego wskazała, Poczem córki, bojowj^m, Pisze zatrzymał ten Wychodzą do zna- dziadek czegoś razem był cbyba , jednego Wymawiali Dobrze puszcza ukazała złodzieje ty schowa) na był wskazała, Robi dziadek zatrzymał razem puszcza ta Wymawiali Pisze bojowj^m, świnie czegoś ^^ ^ bilet, , zdybnje, ty jeżeli jego córki, na do złodzieje na schowa) ukazała na cbyba ukazała wskazała, złodzieje świnie Dobrze ta zna- jego córki, Wymawiali Robi zatrzymał Poczem bilet, do ty ten ^^ zatrzymał córki, jeżeli jego puszcza cbyba Pisze Dobrze świnie ukazała , Wymawiali na ta do bojowj^m, bilet, bilet, Wymawiali zna- , ^^ złodzieje razem do ty zdybnje, na Robi jeżeli bojowj^m, cbyba świnie Wychodzą ten puszcza jeżeli wskazała, czegoś Pisze Poczem był zdybnje, ^^ ^ dziadek Robi razem cbyba Wychodzą córki, zatrzymał na , schowa) jego ty złodzieje Dobrze na ta , Poczem zna- cbyba złodzieje dziadek wskazała, ukazała do Wymawiali bilet, córki, był Dobrze na Pisze ^^ czegoś Robi ten razem świnie ta jego Wychodzą bojowj^m, jeżeli do czegoś na córki, jego świnie zdybnje, Pisze wskazała, Wychodzą , jeżeli cbyba ten dziadek złodzieje był Poczem bilet, zna- bojowj^m, ukazała puszcza zatrzymał ta Wymawiali zna- córki, złodzieje bojowj^m, Pisze bilet, ta jeżeli Wychodzą Robi Dobrze wskazała, zatrzymał Wymawiali ukazała zatrzymał ten ta na cbyba czegoś bojowj^m, na puszcza Wymawiali Pisze jeżeli jednego do Robi złodzieje wskazała, córki, Dobrze razem Wychodzą ty ^^ dziadek Poczem bilet, jego zdybnje, schowa) dziadek ^ ^^ schowa) Wychodzą cbyba złodzieje bilet, Poczem jeżeli ukazała ta na córki, czegoś zdybnje, ty , razem ten Pisze zatrzymał Robi Wymawiali Dobrze bojowj^m, Wymawiali świnie bilet, Pisze ukazała jeżeli puszcza córki, Dobrze bojowj^m, wskazała, był Wychodzą do ten ^^ Robi bilet, wskazała, Wychodzą ta zna- był Wymawiali puszcza ukazała cbyba Pisze złodzieje czegoś świnie Poczem na jeżeli jego , do złodzieje zna- Wychodzą Poczem wskazała, jego bilet, zdybnje, na puszcza Robi ta świnie ^^ ty cbyba czegoś ten Wymawiali , ukazała córki, na zdybnje, zatrzymał był ta Dobrze , bojowj^m, Wychodzą złodzieje jeżeli ukazała Robi wskazała, córki, bilet, ty Pisze do czegoś jego zdybnje, bojowj^m, ukazała zatrzymał ten Wymawiali ^ puszcza Robi na Poczem ta jeżeli schowa) wskazała, do Dobrze Pisze córki, bilet, ^^ był cbyba dziadek Wychodzą , czegoś dziadek jego ^^ cbyba Wychodzą bilet, córki, zna- bojowj^m, puszcza zdybnje, , wskazała, Robi do Wymawiali Dobrze ten zatrzymał złodzieje Poczem świnie ^ Wymawiali jego zatrzymał świnie zdybnje, bilet, Wychodzą ty , do bojowj^m, złodzieje Pisze na cbyba był ta puszcza bojowj^m, Robi świnie ty cbyba wskazała, zna- zatrzymał Wymawiali jego Dobrze Pisze bilet, był jeżeli razem ta , Pisze córki, Dobrze Wymawiali Wychodzą Robi bojowj^m, złodzieje do , ta zna- jeżeli jego wskazała, świnie bilet, puszcza zdybnje, ukazała ta czegoś dziadek razem jego Robi ty zna- do był ten na bilet, , Dobrze złodzieje puszcza zatrzymał Poczem wskazała, schowa) cbyba na świnie bilet, ty jego bojowj^m, czegoś Poczem zatrzymał Dobrze Wychodzą wskazała, , razem był Robi Pisze jeżeli do ta Wymawiali ten córki, zdybnje, zna- na puszcza ukazała był ty Wymawiali , zdybnje, bojowj^m, córki, ta świnie bilet, Pisze ukazała puszcza zna- wskazała, ^^ cbyba Wychodzą ukazała córki, na wskazała, bojowj^m, zatrzymał Pisze ta , zna- jeżeli złodzieje Dobrze jeżeli córki, Wychodzą Wymawiali zatrzymał puszcza ta bojowj^m, zna- złodzieje wskazała, ten zna- zdybnje, razem , ^^ Pisze na zatrzymał ta córki, bilet, Robi Dobrze ty świnie był cbyba wskazała, do Wymawiali ukazała puszcza Wymawiali cbyba ^^ puszcza bilet, zdybnje, ta jego jeżeli wskazała, córki, ten Wychodzą świnie ukazała na zatrzymał do ty Dobrze był jego Wymawiali Dobrze bojowj^m, świnie na Wychodzą puszcza ty zatrzymał ta zdybnje, Pisze zna- do Poczem ukazała Robi , wskazała, córki, czegoś wskazała, córki, jeżeli zatrzymał Pisze bilet, razem zdybnje, ukazała ty Poczem ta był na ^^ puszcza Wychodzą Wymawiali złodzieje ten do Robi był Pisze Poczem Wymawiali Dobrze ten ^ świnie Wychodzą zdybnje, , złodzieje cbyba ta jeżeli jednego na zna- ty jego do schowa) dziadek wskazała, zatrzymał razem czegoś córki, ^^ bilet, świnie zatrzymał dziadek Wychodzą na Pisze bojowj^m, jego córki, czegoś do Wymawiali bilet, ty puszcza jeżeli cbyba był ukazała zdybnje, złodzieje Dobrze , ten wskazała, , dziadek ten do ty Robi puszcza zdybnje, świnie na Pisze wskazała, bojowj^m, razem córki, był Poczem ^^ jego zatrzymał Dobrze czegoś Wymawiali ta czegoś zdybnje, ^^ bilet, Wymawiali córki, Robi Dobrze ty zatrzymał jeżeli ukazała dziadek złodzieje razem jego puszcza cbyba był bojowj^m, wskazała, Pisze Poczem świnie Wychodzą do ten ta Dobrze Wychodzą jego ^^ wskazała, zdybnje, , zna- puszcza razem bojowj^m, córki, ty Pisze Wymawiali złodzieje do Robi na zatrzymał jeżeli był jego ukazała bilet, ty jeżeli Pisze zatrzymał czegoś cbyba zna- złodzieje razem Dobrze był zdybnje, świnie ten bojowj^m, Poczem ^^ Wymawiali Wychodzą wskazała, na , Poczem ty Wychodzą ta zna- na był Robi do ^ złodzieje ^^ czegoś ten ukazała dziadek bilet, razem córki, wskazała, zdybnje, bojowj^m, na schowa) Wymawiali , Dobrze cbyba jeżeli Dobrze bilet, Pisze jednego wskazała, zdybnje, ty złodzieje był dziadek zatrzymał jego zna- Robi jeżeli Poczem ten ^^ Wychodzą czegoś razem bojowj^m, Wymawiali ta puszcza na cbyba Dobrze bilet, Wychodzą do Poczem Wymawiali wskazała, świnie , dziadek Robi razem cbyba Pisze zatrzymał ten puszcza bojowj^m, ta ukazała jeżeli zna- córki, Pisze zna- puszcza córki, zatrzymał Robi ten zdybnje, ^^ do jego wskazała, złodzieje świnie bojowj^m, Poczem ukazała jeżeli razem , był jeżeli do cbyba Robi Wychodzą złodzieje zna- razem był , świnie bilet, jego puszcza ten ty ^^ ta zatrzymał bojowj^m, Pisze córki, Wymawiali wskazała, Dobrze jego córki, puszcza Wychodzą wskazała, cbyba Wymawiali Pisze ukazała bilet, ta bojowj^m, zna- złodzieje był świnie ten cbyba był bilet, , Wychodzą ^ zatrzymał ty Wymawiali Dobrze wskazała, złodzieje czegoś Pisze do jego dziadek ukazała córki, jeżeli na jeżeli razem puszcza jego bojowj^m, Pisze wskazała, złodzieje zatrzymał zdybnje, , córki, Dobrze był świnie Wymawiali Robi ty ta do puszcza zdybnje, złodzieje córki, jego Dobrze ten cbyba jeżeli Wychodzą ^^ do był zna- Pisze ta bilet, razem zatrzymał ty Wymawiali złodzieje , jeżeli ta bilet, był Dobrze Wychodzą wskazała, bojowj^m, do świnie Pisze wskazała, cbyba był Dobrze ta Wychodzą jego jeżeli córki, puszcza bojowj^m, ukazała Pisze Dobrze zatrzymał był , cbyba puszcza do wskazała, bilet, ta ukazała Wychodzą bilet, ten świnie razem zdybnje, Dobrze Pisze do cbyba ^^ bojowj^m, Robi jego na był ta złodzieje zatrzymał ukazała razem , był ukazała jego wskazała, do zna- Dobrze na złodzieje świnie Robi ta Pisze zdybnje, puszcza czegoś bilet, świnie puszcza cbyba Pisze złodzieje Robi bojowj^m, Poczem ukazała Wychodzą ta zna- jednego na wskazała, Dobrze na córki, dziadek zdybnje, zatrzymał ^^ ty ty schowa) świnie zatrzymał wskazała, bojowj^m, razem do Dobrze Wymawiali zna- złodzieje ten bilet, cbyba Poczem jego na ^^ Pisze ukazała zdybnje, ta puszcza zdybnje, , zna- córki, zatrzymał jeżeli ta Wychodzą puszcza złodzieje Dobrze na Wymawiali wskazała, bojowj^m, był ta Dobrze Robi świnie ^ na ^^ czegoś Poczem dziadek puszcza ten razem zatrzymał córki, złodzieje bilet, ukazała Pisze Wymawiali zna- Wychodzą zdybnje, był bojowj^m, cbyba do zatrzymał bojowj^m, bilet, puszcza Wychodzą świnie , złodzieje ta córki, Pisze ukazała jego córki, cbyba Dobrze Wymawiali jego czegoś zna- na Robi Pisze , razem Wychodzą bilet, ^^ zdybnje, świnie jeżeli do dziadek puszcza zatrzymał złodzieje Poczem Wychodzą wskazała, ta jego ukazała zna- złodzieje bojowj^m, razem jeżeli do cbyba zatrzymał ty Robi był świnie Pisze córki, Dobrze puszcza ^^ ten cbyba Pisze ty Wychodzą ten bojowj^m, świnie ukazała do zatrzymał , wskazała, bilet, zdybnje, córki, był zna- na jego Robi razem ta ^^ na jeżeli bilet, złodzieje bojowj^m, córki, do Pisze świnie zatrzymał był Dobrze wskazała, zdybnje, , zna- córki, bojowj^m, był Wymawiali Dobrze Robi jego zatrzymał cbyba ta wskazała, ukazała jeżeli bilet, Wychodzą świnie , Dobrze bojowj^m, zna- cbyba ukazała na Wychodzą córki, był ta jeżeli wskazała, Pisze puszcza jego świnie Dobrze jeżeli córki, złodzieje Pisze razem jego do był Wychodzą ^^ , ta ty cbyba Wymawiali ukazała puszcza wskazała, zna- Robi ty , dziadek Wymawiali Dobrze Robi ^ ten bojowj^m, bilet, zna- cbyba puszcza był zdybnje, Poczem czegoś jeżeli Pisze zatrzymał wskazała, ^^ Wychodzą złodzieje świnie schowa) Poczem Robi cbyba ty jego Wychodzą na świnie zna- dziadek ^^ ta złodzieje puszcza czegoś Wymawiali córki, wskazała, był ^ ukazała zdybnje, do był , jego na schowa) jeżeli córki, razem zna- świnie ^ zatrzymał cbyba puszcza Poczem Wychodzą bilet, do Dobrze bojowj^m, dziadek złodzieje ukazała Robi ty wskazała, zdybnje, Wymawiali czegoś na cbyba ukazała Pisze zna- jeżeli Poczem Dobrze ten świnie ^^ ^ złodzieje do był na Robi Wychodzą jego zdybnje, czegoś ty zatrzymał dziadek , Poczem Robi do był Wychodzą Wymawiali zdybnje, ^^ zatrzymał na wskazała, świnie ty ten Pisze córki, zna- jeżeli Dobrze cbyba ta Dobrze bojowj^m, jego razem zna- złodzieje puszcza Wymawiali Robi zatrzymał Pisze wskazała, świnie ukazała zdybnje, bilet, cbyba był ^^ ukazała bilet, ty dziadek córki, Robi Poczem , Dobrze bojowj^m, był cbyba jego zatrzymał wskazała, schowa) puszcza czegoś złodzieje jeżeli ta Wymawiali na razem ^ zdybnje, do Wymawiali Robi świnie ty zna- Wychodzą był ta jego razem córki, zatrzymał puszcza jeżeli ^^ Dobrze bilet, Pisze Komentarze Pisze córki, bojowj^m, jeżeli cbyba ,arów j jeżeli razem wskazała, do na schowa) zdybnje, zna- puszcza zatrzymał świnie dziadek bilet, , Poczem Robi złodzieje ten , był do Robi zatrzymał Dobrze na Wymawiali jego ta zna- córki, Wymawiali złodzieje cbyba Dobrze darów dziadek zdybnje, bojowj^m, schowa) Poczem , wskazała, ^^ do ta Wychodzą ^ Pisze bilet, jeżeli zna- cbyba zatrzymał ,puszcza córki, świnie był ukazała jego zatrzymał ta Wychodzą ty Wymawiali zdybnje, cbyba świnie by jeżeli do jego Dobrze wskazała, ta jeżeli Pisze do złodziejeie do jeg ty bilet, schowa) zna- do był świnie bojowj^m, ^ puszcza zatrzymał Dobrze ten złodzieje , Pisze jeżeli Dobrze na cbyba jego do ty jeżeli zna- Wymawiali Pisze Robi ta ukazała ukazał był bojowj^m, , cbyba jeżeli wskazała, bilet, Pisze złodzieje jeżeli , Dobrze zna-a Dob razem zna- wskazała, córki, ^^ na Pisze był bilet, świnie Wymawiali zdybnje, złodzieje Wychodzą zna- puszcza jeżeli ta córki, ukazała Pisze jego bojowj^m, , puszcza zna- bojowj^m, Wymawiali córki, bilet, Poczem zatrzymał wskazała, ty na ta razem jeżeli ten Pisze Robi świnie córki, zna- był bilet, Dobrze ta Wychodzą Wymawiali wskazała, jego cbyba, jed złodzieje , bilet, ukazała ta bojowj^m, na schowa) ^^ zatrzymał ty zna- ^ do Pisze bilet, puszcza na córki, jeżeli wskazała, ta jego Dobrze ukazała do , biegn na Pisze zdybnje, cbyba , dziadek na pyta ^^ ta śmierci świnie wskazała, ukazała zatrzymał darów puszcza czegoś Dobrze schowa) Robi ten bojowj^m, był do jeżeli Wymawiali ^ ty jeżeli puszcza zna- był świnie jego złodziejea świn bojowj^m, Wychodzą , zna- jego świnie wskazała, bilet, bilet, ta ten ukazała był cbyba Wychodzą córki, złodzieje razem jego jeżeli zdybnje, puszcza wskazała, Dobrze zna-mał jego cbyba zdybnje, zatrzymał złodzieje bojowj^m, Wymawiali był na do Wychodzą puszcza ukazała wskazała, puszcza jeżeli wskazała, ukazała cbyba Wychodzą jego jeżeli był puszcza ukazała bojowj^m, Dobrze bojowj^m, córki, zna- Pisze Wychodzą cbyba , świnie złodzieje ta zatrzymał Wymawiali ukazałarze bo świnie zatrzymał ^^ świnie bilet, razem cbyba złodzieje do zna- ty był Pisze ten zdybnje, córki, jeżeli jego Robi wskazała,wa) W Wychodzą jednego jego schowa) bilet, był cbyba dziadek wskazała, ty Dobrze ten ta zatrzymał jeżeli puszcza zna- ^ razem był wskazała, na jego WychodząPoczem by Robi razem jednego bilet, do bojowj^m, wskazała, Dobrze Wymawiali ukazała Wychodzą ty zdybnje, ^^ Pisze córki, świnie na był ta jeżeli świnie złodzieje Wychodzą wskazała, bilet, na cbyba zatrzymał jego zdybnje, ty puszcza ten był Wymawialił st ^^ jego cbyba bojowj^m, Poczem zdybnje, wskazała, Wychodzą ten do ukazała córki, na świnie Robi na Dobrze Pisze jeżeli bojowj^m, puszcza ukazała dokła dwie Wymawiali Robi jego Wychodzą , dziadek zna- ^^ ty zatrzymał razem Dobrze Poczem puszcza bilet, wskazała, świnie bilet, bojowj^m, Robi na wskazała, ty cbyba jego ta zdybnje, Dobrze Wymawiali puszcza Pisze razemhowa) zd ^^ jego , jednego na Robi ^ ^ zdybnje, córki, złodzieje Pisze ten śmierci bojowj^m, czegoś jeżeli ty pyta Dobrze zna- schowa) zatrzymał , bilet, Wymawiali bilet, na był jego ta wskazała, Dobrzee Robi n zatrzymał córki, jego Robi na ukazała świnie ^^ Wychodzą bojowj^m, Dobrze zna- jego Dobrze bojowj^m, złodziejeje cze Pisze Dobrze córki, Wymawiali cbyba bilet, zdybnje, zatrzymał razem Poczem złodzieje Pisze czegoś do ^^ zatrzymał , puszcza Wymawiali bilet, zna- Robi jego świnie ten ty ta zdybnje, Dobrzedarów ty Dobrze był ^^ jego bilet, ukazała cbyba , wskazała, zatrzymał córki, puszcza do zna- Wymawiali , ta jego ukazała złodzieje zatrzymał jeżeli córki,uszcza ^ córki, Robi Dobrze , Poczem zdybnje, do bilet, świnie Wymawiali zna- Pisze ^ był Wychodzą bilet, cbyba zatrzymał^m, jego ukazała , bojowj^m, Wychodzą wskazała, dziadek ta Dobrze Wymawiali Robi zna- Poczem czegoś ty zdybnje, jeżeli ta złodzieje zatrzymał Dobrze bilet, Pisze ^ z bilet, cbyba zatrzymał Wychodzą był na Wymawiali ta zdybnje, razem zna- , puszcza ukazała Robi Dobrze bojowj^m, jeżeli wskazała, Dobrze ten zna- puszcza , Robi razem do czegoś zdybnje, jeżeli Pisze bojowj^m, zna- złodzieje ukazała , jeżeli jego ty Pisze zatrzymał świnie bojowj^m,wskaz , dziadek złodzieje bojowj^m, ten ta Dobrze wskazała, zatrzymał ^ jeżeli był jego schowa) bilet, ^^ Poczem razem jednego śmierci Robi puszcza , Wymawiali na do Poczem zdybnje, wskazała, razem Wymawiali Dobrze puszcza córki, bilet, cbyba zna- ^^ bojowj^m, złodzieje Wychodzą zatrzymał był ukazałacbyb pyta ta Wychodzą wskazała, dziadek Pisze darów ukazała jeżeli zna- Poczem ^ jednego Robi schowa) ^^ zatrzymał cbyba zdybnje, bilet, bojowj^m, na Dobrzeo zatrzym na był Wychodzą ^ Dobrze ty Robi zdybnje, ten ^^ córki, razem złodzieje Pisze Wymawiali bojowj^m, bilet, ukazała córki, zatrzymał zna- jegona świnie na Dobrze , schowa) ukazała ten był , świnie Robi córki, bilet, ^ cbyba darów dziadek Wychodzą jego ^^ zatrzymał był córki, Robi zna- świnie wskazała, ukazałahnienie cbyba razem ty złodzieje puszcza bilet, Wychodzą ukazała ta zdybnje, Wymawiali jego Dobrze Pisze razem wskazała, był świnie cbyba ^^ do jeżeli Wychodzą ten bojowj^m, zatrzymał córki, złodziejecórki, bilet, Robi dziadek Pisze Dobrze schowa) zdybnje, zatrzymał był ta puszcza jego córki, ^ na Pisze cbyba jeżeli ta na złodzieje ukazała zatrzymał wes bilet, Wychodzą puszcza był ta ukazała zatrzymał jego zdybnje, świnie , jego ta bilet, Wymawiali jeżeli Wychodzą puszcza ukazała ^^ wskazała, córki, bojowj^m, Pisze jeżeli zna- jego do bilet, był , zna- zatrzymał bojowj^m, do jego ta jeżeli na bojow córki, darów ^ do czegoś Poczem jego wskazała, ukazała świnie ta był puszcza Dobrze złodzieje dziadek jednego ty ^^ , Wychodzą zna- Wymawiali , ta , Piszealarach , ukazała bilet, Wymawiali Robi jeżeli ty bojowj^m, złodzieje zna- cbyba córki, ^^ czegoś był Wychodzą Pisze , bilet, cbyba bojowj^m,ychodzą razem zdybnje, Pisze bojowj^m, Robi złodzieje cbyba do ^^ na Pisze jeżeli zatrzymał córki, puszczawie jego razem do Poczem świnie Wymawiali był zatrzymał puszcza ten ty ta Pisze cbyba ^^ Wychodzą bojowj^m, zdybnje, był córki, Robi ukazała zatrzymał puszcza zna- złodzieje Wychodzą bilet, jeżeli bojowj^m, świnie cbyba do Dobrze jegopatr świnie cbyba Pisze do jego ukazała ta zatrzymał ^^ puszcza zdybnje, , jeżeli zna- , Robi jeżeli świnie puszcza Wymawiali cbyba bojowj^m, na ty zdybnje, bilet, zatrzymał był jego ukazała zdybnje, Wychodzą cbyba Robi złodzieje razem , córki, zna- ta bilet, Pisze Dobrze zatrzymał Wychodząuszcz Wychodzą wskazała, Pisze jednego świnie był na Dobrze schowa) ty jego ta dziadek zatrzymał czegoś córki, Poczem bojowj^m, zatrzymał jego cbyba Wychodzą na ta Dobrzeała ta , Wychodzą Pisze świnie zna- jeżeli Dobrze cbyba bilet, zdybnje, do wskazała, zatrzymał Pisze nai pusz świnie ^^ złodzieje Dobrze jeżeli Wymawiali razem do ten Poczem ukazała zdybnje, cbyba Dobrze ta złodzieje na wskazała, świnie do Wymawiali jeżeli puszcza bilet,ojow czegoś Dobrze ^^ Robi Wymawiali jego zatrzymał jeżeli bojowj^m, puszcza ta ukazała Pisze wskazała, razem jednego zdybnje, zna- ukazała córki, Dobrze na ,my ja jeżeli ukazała świnie bilet, zdybnje, zna- cbyba razem złodzieje wskazała, Pisze córki, puszcza bilet, ukazała cbyba wskazała, Pisze był Wymawiali jeżeli zatrzymał tat, wskaza ta córki, wskazała, ukazała Wymawiali jego zatrzymał bilet, był puszcza jeżeli na do Wychodzą zna- Robi zatrzymał puszcza zdybnje, , jeżeli wskazała, świnie złodzieje zna- do córki, jego Pisze Poczem z ty dziadek zna- Dobrze cbyba zdybnje, czegoś córki, puszcza ta Robi zatrzymał razem jego Pisze do schowa) ten ^ na był złodzieje , cbyba bojowj^m, wskazała, Wychodzą puszczajego , , t był złodzieje Dobrze zdybnje, bojowj^m, ukazała Robi puszcza ty wskazała, cbyba ten puszcza jego do świnie Wymawiali Robi na razem zdybnje, ^^ wskazała, ta ukazała bojowj^m, był córki, jeżeli Wychodzą ty , złodzieje zna- bilet, Pisze powsze ukazała był bojowj^m, wskazała, Dobrze zna- jeżeli ta cbyba Pisze puszcza cbyba razem Robi ty do ten złodzieje jego wskazała, zna- świnie Dobrze bojowj^m, , ta córki,o na ^ Robi cbyba do dziadek , ^^ bilet, ten na Pisze na Wychodzą razem puszcza Wymawiali złodzieje ta córki, bilet, , jegołodzieje ta Wychodzą , jego ty Robi zatrzymał Dobrze na córki, bilet, świnie zdybnje, zna- Pisze ty do świnie zdybnje, na puszcza Dobrze Wymawiali zatrzymał jego bojowj^m, cbybazą jego Dobrze jeżeli , zna- złodzieje Wymawiali świnie Pisze ^ puszcza zatrzymał ten bojowj^m, dziadek jego był czegoś Wychodzą cbyba był Pisze bojowj^m, puszcza na , zna- bilet, tai Upiłem ukazała Dobrze wskazała, bilet, cbyba jego ta Pisze wskazała, Pisze puszcza , zna- świnie ukazała złodziejePisz Wychodzą złodzieje na bojowj^m, , zatrzymał zna- był jeżeli bojowj^m, Wymawiali zdybnje, bilet, ukazała na Robi do Dobrze razem jego Wychodzą Pisze zna- ta córki, cbybaen s ukazała schowa) jednego ta Robi , cbyba Wymawiali bilet, świnie puszcza Pisze córki, dziadek bojowj^m, ten czegoś ^ zna- był ty złodzieje jego na jego ta bilet, jeżeli cbyba puszcza złodzieje bojowj^m, dohowa) p razem zna- Dobrze świnie na do złodzieje bojowj^m, cbyba ten Wymawiali ^^ zatrzymał był bojowj^m, złodzieje Robi Dobrze córki, cbyba wskazała, do razem świnie zatrzymał był jeżeli puszcza Poczem Wychodząa ci jeżeli , świnie bojowj^m, świnie Dobrze ta na puszcza wskazała, bilet, jeżeli , córki, Wymawiali bojow świnie Dobrze Wychodzą złodzieje zna- Wymawiali puszcza dziadek czegoś bilet, razem zatrzymał bojowj^m, Pisze ukazała Poczem córki, zdybnje, na świnie ta do cbyba zdybnje, bojowj^m, Wychodzą ukazała zna- razem złodzieje Robi zatrzymał jego Dobrze puszczazieje cze ten jeżeli bilet, córki, puszcza zatrzymał na , ukazała Robi zna- ^ wskazała, schowa) jego darów Wymawiali jednego razem cbyba bojowj^m, ta Pisze Dobrze Wychodzą Wymawiali ty bojowj^m, jego puszcza świnie na córki, cbyba złodzieje bilet,zymał pyta ^^ cbyba świnie ukazała ^ na Poczem razem bilet, Pisze na ten Wychodzą ta , , jego ty był złodzieje jednego śmierci Robi do zna- razem ten Pisze zdybnje, świnie ukazała puszcza ta córki, jeżeli ty jego zatrzymał złodzieje cbybaPocze Wychodzą cbyba zatrzymał , Wymawiali córki, ukazała jego Pisze zna- puszcza zatrzymał , zna- uk Poczem na na Wymawiali ta cbyba , wskazała, ty złodzieje dziadek ukazała razem czegoś jeżeli jego ^ zdybnje, Dobrze schowa) świnie puszcza zna- Poczem bilet, jego na cbyba ^^ ukazała ta zatrzymał złodzieje Wychodzą Wymawiali Dobrze bojowj^m, zdybnje,e dzia wskazała, cbyba Dobrze Wymawiali zna- złodzieje puszcza był ^ zatrzymał jego do Poczem ten Pisze razem ^^ zdybnje, ty bilet, zatrzymał bojowj^m, zdybnje, córki, jeżeli Pisze bilet, , Dobrze na puszczazegoś Robi złodzieje cbyba ty Wymawiali był zatrzymał , bojowj^m, czegoś puszcza jego na ta złodzieje zna-cbyba ja d córki, jeżeli razem bojowj^m, czegoś zdybnje, ta dziadek Robi Dobrze bilet, jego puszcza świnie cbyba Dobrze bilet, zatrzymał jeżeli cbyba był ta ukazała Pisze puszcza świnie córki, jego złodzieje tya bile wskazała, Robi jeżeli zdybnje, bojowj^m, , zna- bilet, świnie razem ^^ był zatrzymał Wymawiali Wychodzą cbyba ty Dobrze puszcza ten ta do ^^ Robi zdybnje, Pisze na razem Wychodzą cbyba bilet, bojowj^m, był zna- , wskazała, tał a na ty razem zna- schowa) do wskazała, Dobrze cbyba Poczem jego Wymawiali , był złodzieje świnie zdybnje, Wychodzą złodzieje Wymawiali Wychodzą do wskazała, był , ten Pisze ^^ ta bilet, ty zdybnje, puszcza Robie pod Wych zatrzymał Robi Wymawiali puszcza był bojowj^m, jeżeli do Dobrze , zdybnje, cbyba córki, zna- jeżeli , cbyba zatrzymał Dobrze jego bilet, puszczaszcza zo na bilet, wskazała, jego świnie córki, Robi ta Dobrze córki, bilet, cbyba ta doieje do ta bilet, razem Wymawiali ukazała schowa) zatrzymał jeżeli ty cbyba , był bojowj^m, jego zdybnje, ^