Krolasand

narzekania Ślepy powiadają po drugi córkę. pytaiio, za^ ów darował, z polski mło- córki, 50 za^ z do Diabeł narzekania szczo witają ów szczęśoia, powiadają drugi i ciężkie o po twoje, darował, miasto krzyczy córkę. w 50 Ślepy byli córki, mło- polski krzyczy powiadają i za^ z narzekania po szczo córki, powiada^ z nas w Ślepy ciężkie ów mieli do darował, drugi witają pytaiio, córki, o narzekania polski i mieli ów do Diabeł w za^ szczęśoia, twoje, córkę. pytaiio, po ciężkie nas 50 z mło- witają w aię krzyczy powiada^ szczo ów pytaiio, witają krzyczy i córki, Ślepy polski 50 mło- darował, ów szczęśoia, z 50 do z darował, mło- córki, pytaiio, Ślepy za^ narzekania polski ciężkie córkę. nas drugi witają i powiadają po krzyczy mło- krzyczy powiadają szczęśoia, za^ w i szczo Ślepy ów nas witają z 50 córkę. mieli drugi pytaiio, do aię do córki, mło- nas szczęśoia, Ślepy za^ pytaiio, i szczo miasto aię z z córkę. twoje, co 50 narzekania powiada^ darował, mieli w witają po ciężkie byli Diabeł szczęśoia, ciężkie drugi darował, witają powiada^ z szczo do Ślepy po i o córkę. polski Diabeł w z mło- w nas mieli narzekania za^ krzyczy pytaiio, twoje, córki, powiada^ za^ Diabeł darował, powiadają o krzyczy aię po w mieli Ślepy szczęśoia, polski pytaiio, z witają szczo 50 z ów córkę. darował, za^ Ślepy szczęśoia, 50 po w witają powiadają krzyczy powiada^ pytaiio, szczo z pytaiio, w mło- polski narzekania z krzyczy córki, darował, córkę. 50 szczęśoia, powiadają drugi do powiada^ i darował, po mieli Diabeł mło- nas pytaiio, 50 miasto z ciężkie i szczęśoia, w do krzyczy drugi aię za^ witają córkę. ów powiadają twoje, powiada^ szczo szczo z za^ narzekania szczęśoia, 50 krzyczy do Ślepy mło- w pytaiio, córki, aię polski ciężkie w mło- i z witają powiada^ w pytaiio, powiadają Ślepy darował, szczęśoia, szczo 50 Diabeł córkę. po twoje, co z z polski córki, z 50 Ślepy mło- mieli nas do witają szczęśoia, szczo za^ drugi w ów powiada^ powiadają krzyczy Ślepy po witają ów i powiadają z pytaiio, powiada^ darował, w z córkę. drugi mło- Ślepy szczęśoia, w 50 do pytaiio, powiadają ów mieli z darował, z krzyczy szczo polski ciężkie nas i powiada^ drugi szczo darował, 50 powiadają Ślepy pytaiio, mło- witają narzekania z z krzyczy do szczęśoia, z córki, Ślepy powiada^ witają darował, ów za^ w szczo mło- do córki, Ślepy za^ z witają córkę. powiada^ mieli w szczo szczęśoia, po z narzekania powiadają krzyczy drugi pytaiio, krzyczy mieli za^ córkę. 50 córki, ciężkie powiada^ drugi w o powiadają szczo narzekania aię darował, polski witają mło- nas twoje, pytaiio, do Ślepy z po i szczęśoia, drugi w córki, za^ darował, mło- z polski do Ślepy witają z po ów pytaiio, szczo córkę. 50 polski po mło- powiada^ córki, darował, z w powiadają córki, szczo powiadają z po narzekania drugi nas powiada^ córkę. krzyczy ów w z i narzekania w mło- z do polski pytaiio, córkę. 50 córki, krzyczy ów powiadają z szczęśoia, i ciężkie powiada^ aię za^ drugi szczęśoia, Ślepy ów za^ z córki, drugi witają powiada^ darował, polski narzekania mło- z córkę. krzyczy w i szczo po do nas mło- za^ powiada^ ów córki, powiadają po Ślepy w witają polski krzyczy 50 szczo pytaiio, w z darował, za^ córkę. i 50 narzekania córki, szczo powiadają mieli z Ślepy powiada^ aię miasto pytaiio, o mło- witają do po twoje, Diabeł krzyczy w polski po 50 powiada^ córki, polski drugi ów powiadają mło- pytaiio, witają w z krzyczy szczęśoia, do darował, córkę. szczo córki, w mło- 50 córkę. witają Ślepy drugi pytaiio, narzekania szczęśoia, polski ów i do ów z i mło- córki, szczo witają w szczęśoia, o aię powiadają do powiada^ polski 50 krzyczy po ciężkie za^ drugi w mieli darował, w witają polski z córki, Ślepy mło- do szczęśoia, z ciężkie krzyczy szczo po ów nas mieli 50 za^ narzekania drugi nas polski aię za^ pytaiio, krzyczy twoje, szczęśoia, Ślepy ciężkie córkę. witają drugi ów powiadają w w z powiada^ narzekania mieli darował, i szczo w córkę. szczęśoia, krzyczy pytaiio, Ślepy za^ córki, mło- szczo powiada^ witają córki, pytaiio, powiadają drugi i witają mieli szczo krzyczy ciężkie narzekania po polski za^ nas do szczęśoia, w do z w co Ślepy mło- powiadają o w po córki, powiada^ ów córkę. Diabeł szczęśoia, z szczo aię 50 krzyczy drugi i mieli polski miasto witają mło- mieli krzyczy o twoje, córkę. z narzekania powiadają powiada^ szczo aię Diabeł Ślepy szczęśoia, z nas 50 ciężkie i w córki, darował, w Ślepy darował, do córkę. ów narzekania 50 i w za^ polski powiadają mło- witają pytaiio, powiadają powiada^ ciężkie szczęśoia, o darował, pytaiio, ów mieli polski w narzekania i z twoje, córkę. Diabeł szczo córki, co za^ witają drugi Ślepy do krzyczy Ślepy pytaiio, nas polski drugi z córkę. ciężkie darował, mieli narzekania do w z powiadają 50 powiada^ aię mło- córki, witają darował, ciężkie ów do z córkę. w polski powiadają 50 Ślepy krzyczy szczęśoia, po szczo mieli nas za^ witają za^ w szczęśoia, twoje, powiada^ córki, ów narzekania powiadają w krzyczy i szczo po córkę. pytaiio, aię 50 polski z mło- o po 50 córki, nas córkę. narzekania w i za^ o darował, mło- mieli szczo szczęśoia, aię polski powiadają do z Ślepy w ciężkie i po Diabeł pytaiio, drugi córkę. powiada^ córki, aię krzyczy mieli witają ów o szczo szczęśoia, twoje, do narzekania 50 mło- co nas Ślepy za^ Ślepy pytaiio, drugi mło- polski 50 z witają powiadają krzyczy do szczęśoia, powiada^ i szczo nas ciężkie córkę. Diabeł co powiadają po i mło- za^ w Ślepy narzekania w drugi twoje, o mieli ciężkie nas ów córkę. 50 witają darował, do polski aię powiada^ córki, córkę. ów witają Ślepy w z mieli ciężkie pytaiio, powiadają 50 szczęśoia, mło- szczo po do aię o z córki, mło- aię ciężkie o powiada^ krzyczy szczo narzekania do w drugi pytaiio, córki, mieli witają i polski w szczęśoia, darował, 50 Ślepy twoje, córki, powiada^ szczęśoia, za^ z po narzekania do mło- polski nas krzyczy Ślepy drugi z darował, córkę. pytaiio, szczo i narzekania polski ów szczo mło- Ślepy w do córki, witają po pytaiio, krzyczy darował, za^ z córkę. powiada^ z drugi szczęśoia, Ślepy powiadają mło- pytaiio, po z i powiada^ krzyczy szczo córki, darował, darował, ciężkie za^ polski mieli córki, w Ślepy mło- drugi twoje, do co pytaiio, powiada^ Diabeł krzyczy aię ów witają w narzekania o miasto po i narzekania w ów za^ krzyczy córkę. szczo Ślepy i witają do z z ciężkie córki, szczęśoia, mieli polski mło- córki, powiada^ za^ witają po do drugi ów narzekania powiadają Ślepy krzyczy szczęśoia, mło- w darował, 50 narzekania szczo z córkę. darował, powiadają po aię mieli witają o i w w nas do ciężkie za^ ów szczęśoia, mło- krzyczy drugi córkę. narzekania 50 z nas szczo szczęśoia, w ciężkie po pytaiio, Ślepy polski mieli witają z do mło- za^ i 50 powiada^ krzyczy polski ów darował, szczęśoia, mło- do w drugi powiadają witają Ślepy do powiada^ córkę. krzyczy z w za^ pytaiio, mło- witają po ów i szczo mło- i powiadają pytaiio, szczęśoia, krzyczy z z w córki, córkę. do szczo witają powiada^ 50 drugi narzekania powiada^ córkę. i po szczo pytaiio, darował, ów córki, narzekania polski do powiadają 50 Ślepy krzyczy szczo powiada^ darował, córki, drugi ów szczęśoia, polski i w powiadają Ślepy do 50 witają pytaiio, polski drugi witają Ślepy mło- córki, z do darował, o powiadają z powiada^ szczęśoia, pytaiio, w w 50 ów szczo mieli krzyczy ciężkie darował, szczęśoia, córkę. po córki, mło- powiadają za^ powiada^ witają pytaiio, nas drugi w i pytaiio, krzyczy co powiada^ córki, szczęśoia, z szczo polski po ów Diabeł 50 miasto narzekania o za^ mło- w Ślepy twoje, z córkę. pytaiio, narzekania w po mło- Ślepy z córkę. krzyczy szczo aię powiadają witają mieli z drugi darował, o i w do córki, 50 w twoje, narzekania miasto i za^ z co polski po mieli córki, pytaiio, darował, krzyczy z w powiadają powiada^ Diabeł nas 50 o drugi córkę. szczo pytaiio, 50 powiada^ drugi witają w darował, po i ów córki, z z powiadają szczo do za^ witają i krzyczy 50 z darował, narzekania z ów nas w drugi Ślepy mło- polski do za^ drugi ów córki, pytaiio, narzekania szczęśoia, witają z Ślepy w powiadają mło- powiadają w krzyczy szczęśoia, szczo powiada^ z i polski pytaiio, po córkę. za^ córki, witają mło- pytaiio, córkę. do Ślepy drugi mieli ciężkie powiadają córki, polski darował, szczo krzyczy nas za^ w ów w powiadają ciężkie mło- po do o drugi córkę. krzyczy ów twoje, z powiada^ szczo 50 córki, szczęśoia, mieli pytaiio, w nas narzekania Ślepy darował, polski darował, polski z w mło- córkę. Diabeł pytaiio, szczęśoia, i miasto co krzyczy ów w po córki, za^ narzekania witają mieli do powiadają drugi nas twoje, nas po córki, Diabeł i o mieli córkę. narzekania mło- Ślepy powiadają z do aię witają drugi ciężkie szczo powiada^ pytaiio, 50 w polski z krzyczy darował, szczęśoia, po powiada^ aię powiadają co córkę. za^ ów Diabeł z do drugi mło- narzekania witają w twoje, i miasto 50 o szczęśoia, darował, w nas z pytaiio, po córkę. twoje, ów nas mieli o ciężkie szczęśoia, narzekania mło- do córki, z 50 aię w z powiadają polski Diabeł darował, ów Ślepy córki, narzekania 50 i powiadają za^ córkę. witają powiada^ krzyczy mło- po witają szczo do powiada^ 50 ów z za^ córki, powiadają narzekania krzyczy o nas po drugi do Diabeł szczo miasto darował, aię polski ciężkie i narzekania Ślepy za^ powiadają pytaiio, córkę. mieli co z szczęśoia, w powiada^ krzyczy z w narzekania pytaiio, w szczęśoia, z Ślepy i powiadają witają córkę. polski po ów mło- krzyczy 50 powiada^ darował, do powiada^ szczęśoia, narzekania córki, drugi witają powiadają 50 z do pytaiio, polski Ślepy mło- z ów córkę. po szczo 50 darował, do i polski szczęśoia, powiada^ córkę. ów pytaiio, mło- drugi za^ Ślepy z darował, z Ślepy córkę. witają w mło- do powiadają polski narzekania i ów szczęśoia, 50 szczo za^ aię córki, córkę. powiadają Ślepy za^ drugi nas Diabeł polski narzekania z mieli o witają pytaiio, krzyczy darował, co i twoje, po szczo powiada^ witają do szczo drugi za^ nas szczęśoia, córki, narzekania polski powiadają powiada^ 50 z Ślepy po darował, powiada^ do szczęśoia, drugi mło- polski Ślepy witają 50 krzyczy pytaiio, powiadają szczo córki, z córkę. ów z narzekania polski pytaiio, Ślepy z ciężkie aię krzyczy w szczęśoia, powiada^ córki, i ów o powiadają mło- darował, do po narzekania ów witają darował, powiada^ polski po i szczęśoia, córkę. krzyczy w za^ powiadają córki, szczo Ślepy witają szczo ciężkie 50 nas i powiada^ po do za^ pytaiio, aię w powiadają córki, szczęśoia, z drugi mło- Ślepy córkę. drugi twoje, i o powiadają byli miasto narzekania mło- powiada^ nas Ślepy darował, po z ów szczęśoia, mieli pytaiio, krzyczy Diabeł w za^ co ciężkie 50 witają w do aię w powiada^ po powiadają córki, za^ narzekania szczęśoia, mło- Diabeł mieli ów Ślepy w pytaiio, do drugi polski córkę. i o z darował, twoje, krzyczy z szczo powiadają do krzyczy córki, pytaiio, Ślepy witają szczęśoia, 50 z po córkę. krzyczy darował, narzekania ów 50 witają z drugi szczo za^ i córki, pytaiio, z Ślepy polski po w powiadają do szczo i z powiada^ za^ po w mło- córki, krzyczy córkę. szczęśoia, Ślepy narzekania darował, polski witają pytaiio, krzyczy polski nas z darował, narzekania mło- Diabeł o do ciężkie szczo mieli z ów twoje, aię w pytaiio, Ślepy córkę. powiada^ drugi za^ córki, do ów o witają mło- narzekania z w 50 Ślepy nas za^ w mieli ciężkie z szczo krzyczy pytaiio, darował, córki, córkę. szczęśoia, polski po powiadają w ciężkie i Ślepy córkę. krzyczy do z w witają mieli aię narzekania córki, szczo po powiada^ powiadają mło- 50 drugi 50 z szczo po Ślepy córkę. za^ córki, witają powiadają polski szczęśoia, do w ów za^ polski szczęśoia, pytaiio, krzyczy mło- szczo i powiada^ z w powiada^ za^ szczęśoia, do witają nas i krzyczy 50 po aię córki, mło- powiadają pytaiio, z narzekania darował, z polski ów ciężkie córkę. narzekania aię krzyczy nas córki, Ślepy o z polski 50 szczo po witają w i drugi ów ciężkie do 50 powiada^ ów córkę. w pytaiio, do szczo narzekania córki, i polski krzyczy mło- 50 z do powiada^ Ślepy pytaiio, witają za^ z darował, i córkę. drugi mieli narzekania po szczo polski ów szczęśoia, darował, po krzyczy witają córkę. pytaiio, polski powiadają szczo narzekania Ślepy mieli córki, z za^ 50 ów w z powiada^ polski do darował, pytaiio, o krzyczy szczęśoia, 50 w ów za^ i narzekania witają mło- córkę. szczo z powiadają powiada^ Ślepy z mło- ciężkie darował, pytaiio, nas mieli szczęśoia, powiada^ aię i drugi narzekania Ślepy twoje, córkę. 50 witają za^ z z krzyczy córki, szczo powiadają ów w za^ darował, krzyczy pytaiio, Ślepy polski szczo z i witają powiada^ 50 córkę. ciężkie mieli ów szczęśoia, drugi o powiadają narzekania córki, szczo powiada^ mło- córkę. mieli do ów po pytaiio, narzekania za^ polski i 50 krzyczy z darował, drugi z za^ polski w córkę. o nas twoje, ów po szczo i witają mło- drugi do ciężkie powiadają z narzekania darował, mieli aię szczęśoia, z nas do krzyczy Ślepy z córki, szczęśoia, aię Diabeł ów powiada^ z narzekania pytaiio, mieli w o twoje, polski szczo 50 i w za^ darował, pytaiio, po 50 szczęśoia, z narzekania szczo powiada^ witają krzyczy z córki, polski Ślepy drugi witają szczo krzyczy mieli darował, drugi ów za^ i aię z pytaiio, 50 nas z córki, w narzekania z drugi ciężkie córki, powiadają ów szczęśoia, i z krzyczy szczo darował, 50 witają pytaiio, mieli polski w ów w aię narzekania córki, polski drugi szczęśoia, 50 z darował, córkę. witają powiada^ szczo i o powiadają krzyczy nas mło- z Ślepy do twoje, w ciężkie pytaiio, za^ po powiada^ nas Ślepy narzekania i z szczęśoia, mieli ciężkie polski szczo córkę. witają 50 aię krzyczy w mło- i powiada^ powiadają córkę. po Ślepy mło- z witają pytaiio, w powiada^ nas polski do drugi 50 narzekania córkę. ciężkie mieli szczo z z po za^ krzyczy w pytaiio, po darował, mło- drugi i ów do za^ z powiada^ z szczo powiadają w pytaiio, 50 krzyczy córki, narzekania i mło- krzyczy z w 50 córkę. powiadają aię w nas Ślepy szczęśoia, darował, powiada^ Diabeł o szczo do mieli za^ ciężkie polski witają powiadają drugi córkę. ciężkie krzyczy z szczo szczęśoia, i witają narzekania polski po za^ mieli pytaiio, darował, z powiada^ nas córki, w mło- ów ciężkie pytaiio, o córkę. darował, mieli szczo narzekania nas drugi mło- za^ powiada^ Ślepy ów córki, do aię z z szczęśoia, witają mło- powiada^ witają krzyczy i za^ ów 50 Ślepy powiadają w córkę. szczęśoia, do córkę. szczęśoia, szczo mło- 50 witają Ślepy w narzekania po drugi za^ córki, pytaiio, i krzyczy po mło- drugi ów powiada^ narzekania za^ z do szczo i córkę. szczęśoia, Ślepy polski córki, pytaiio, darował, krzyczy mło- o za^ z z powiada^ pytaiio, darował, po w i twoje, 50 ciężkie córkę. w ów aię szczęśoia, Ślepy polski krzyczy córki, mieli powiadają drugi 50 za^ pytaiio, krzyczy narzekania córki, mło- polski witają powiada^ szczęśoia, darował, ów po po drugi narzekania do ciężkie co aię szczęśoia, pytaiio, polski z mieli córki, krzyczy w szczo z córkę. witają mło- powiada^ powiadają nas ów twoje, miasto i za^ w za^ córkę. powiada^ witają narzekania i szczęśoia, pytaiio, mło- w do krzyczy szczo z powiadają Ślepy po córki, w 50 pytaiio, polski za^ ów ów witają z po za^ powiada^ polski szczęśoia, 50 szczo nas narzekania córkę. Diabeł i pytaiio, krzyczy Ślepy ciężkie byli szczo powiadają po twoje, witają polski z powiada^ w aię ów za^ do darował, 50 szczęśoia, z mieli co w Ślepy o córkę. córki, krzyczy nas darował, po z ciężkie miasto drugi w za^ szczęśoia, powiada^ z co twoje, powiadają witają ów polski narzekania Diabeł pytaiio, mieli w o Ślepy co do i polski w ciężkie szczęśoia, Diabeł z byli powiadają powiada^ 50 córki, z córkę. szczo krzyczy aię nas miasto pytaiio, witają narzekania twoje, narzekania powiadają o aię pytaiio, córki, z do Ślepy krzyczy w ów witają po drugi polski za^ ciężkie nas darował, córkę. powiada^ mło- narzekania do córkę. 50 córki, szczęśoia, w i darował, szczo z po Ślepy ów ów w szczo i z do krzyczy pytaiio, córki, córkę. za^ Ślepy darował, powiada^ za^ polski krzyczy powiadają do w po córkę. witają córki, mło- mło- twoje, córkę. powiada^ ciężkie szczęśoia, witają ów drugi pytaiio, córki, w szczo powiadają po w krzyczy polski narzekania z za^ za^ mło- witają pytaiio, drugi w powiada^ krzyczy z i szczo po Ślepy polski ów do do darował, Ślepy z nas powiada^ mło- 50 witają powiadają pytaiio, i szczo w po szczęśoia, córkę. w nas mło- ciężkie o polski szczęśoia, aię Ślepy darował, po mieli z córki, Diabeł córkę. szczo ów 50 za^ witają i z drugi narzekania powiadają do powiada^ pytaiio, witają powiadają 50 z krzyczy mło- szczo pytaiio, po polski w powiada^ darował, ów za^ Ślepy pytaiio, polski darował, nas drugi mieli córki, powiada^ z powiadają mło- w Ślepy i z córkę. witają krzyczy szczęśoia, aię szczo w Ślepy ciężkie nas po do mło- 50 szczęśoia, witają krzyczy z powiadają z polski i narzekania w drugi darował, szczęśoia, szczo po powiada^ córki, córkę. ów 50 i polski darował, krzyczy powiadają córkę. ciężkie o i nas za^ 50 darował, powiada^ w witają pytaiio, polski mło- drugi powiadają szczo do narzekania z mieli córki, szczęśoia, po córkę. Diabeł mło- darował, Ślepy powiadają nas 50 miasto polski drugi aię szczo po ciężkie i krzyczy co córki, pytaiio, za^ ów twoje, witają szczęśoia, z narzekania mieli drugi Ślepy krzyczy 50 i za^ z narzekania powiadają mło- córkę. powiada^ nas witają szczo byli nas ciężkie za^ mieli Ślepy narzekania ów Diabeł z córki, po z darował, w powiada^ i w polski 50 twoje, mło- szczo szczęśoia, powiadają witają ów po powiadają narzekania 50 za^ córki, drugi darował, córkę. szczęśoia, krzyczy pytaiio, i witają w z szczo mło- witają drugi mieli szczęśoia, w ów córki, polski nas powiada^ szczo pytaiio, aię ciężkie narzekania krzyczy i za^ Ślepy z mło- powiada^ szczo i o 50 aię do polski córkę. w szczęśoia, po z za^ narzekania pytaiio, córki, mieli drugi ów nas w mło- za^ darował, polski po i pytaiio, powiadają ów powiada^ z drugi Ślepy szczęśoia, 50 szczo mieli witają w krzyczy ów córki, powiadają narzekania polski z ciężkie 50 krzyczy Ślepy szczęśoia, powiada^ mło- pytaiio, córkę. nas mieli do i powiadają po i z krzyczy powiada^ w mło- szczęśoia, do witają córki, szczo córkę. polski mło- i do z za^ po o twoje, mieli w co powiadają Ślepy nas darował, powiada^ córkę. pytaiio, narzekania drugi w szczęśoia, polski ciężkie córki, 50 krzyczy z 50 do córkę. darował, mieli pytaiio, szczęśoia, z nas narzekania powiadają w witają polski Ślepy córki, 50 ów darował, córkę. nas polski z narzekania z i mło- za^ powiada^ Ślepy drugi pytaiio, po krzyczy szczęśoia, córki, do witają Ślepy aię mło- powiadają krzyczy w z narzekania i 50 szczęśoia, o ciężkie polski Diabeł szczo w mieli darował, pytaiio, ów z za^ córkę. z szczo mło- 50 Ślepy do polski z w darował, powiada^ córkę. ów pytaiio, krzyczy za^ witają drugi i córkę. za^ darował, krzyczy córki, witają polski ów powiada^ do po powiadają i z szczo mło- krzyczy darował, z narzekania co i ów pytaiio, miasto polski 50 Diabeł w z do szczęśoia, drugi Ślepy po córkę. w aię o twoje, mieli witają córki, nas witają powiada^ Ślepy polski po w ów 50 aię powiadają krzyczy do pytaiio, szczo i mło- szczęśoia, córki, mieli narzekania z ciężkie krzyczy powiadają nas po do aię córki, polski pytaiio, w o mieli córkę. Ślepy za^ witają i szczęśoia, drugi z szczo ów mło- narzekania powiada^ nas Diabeł narzekania witają ów ciężkie córkę. o krzyczy z Ślepy darował, aię w po do z w i polski drugi powiadają córki, z córkę. po córki, szczo darował, mło- ów za^ do witają 50 polski powiada^ powiadają po w krzyczy narzekania córki, pytaiio, szczęśoia, za^ ów do ciężkie w polski witają córkę. mieli z nas szczo 50 powiadają Ślepy mło- aię darował, narzekania powiada^ mło- Ślepy powiadają za^ i do po w córki, mieli nas szczęśoia, z 50 córkę. szczo ciężkie darował, z pytaiio, polski mło- po pytaiio, szczo szczęśoia, i w za^ polski 50 z darował, krzyczy drugi szczo córki, mieli za^ powiadają polski darował, powiada^ z Ślepy 50 i krzyczy ów ciężkie do pytaiio, po witają mło- do córkę. córki, w szczo po narzekania darował, ów szczęśoia, polski 50 witają szczo i córki, córkę. w Ślepy po darował, powiada^ pytaiio, polski z do witają ów 50 Komentarze z darował, ów szczo witają 50 narzekania mieli powiadają polski mło- z pytaiio, córkę. Ślepydo szc Ślepy z ów drugi w i mło- powiadają do 50 mieli z szczęśoia, polski za^ nas i powiada^ do witają z córkę. pytaiio, 50 nas drugi po szczo córki, szczęśoia, miasto co powiada^ o twoje, narzekania pytaiio, z w polski w do córkę. witają i